Bankforbindelse

Danske Bank

Reg.nr. 0994

Kontonr. 9212361​

CVR nummer

CVR: 32739423

Bestyrelse

Se navne og adresser på bestyrelsens medlemmer

Regnskabsoplysninger

Fås ved henvendelse til kassereren

Kontingent

Pr. den 01.01.2017, årligt kr. 3.100 for 1. medlemskab pr. ansættelsesmyndighed. (p.t. årligt kr. 3.250)