Til nogle af de eksterne arrangementer, der fremgår af kalenderen, vil der være uddybende informationer, som vil blive offentliggjort nedenfor.

COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling

452x175_ohrc_banner

COK – vi skaber bevægelse

COK er den naturlige sparringspartner for kommunernes professionelle HR. Vi har en tæt kontakt og et løbende samarbejde med HR-miljøerne i kommuner og regioner. Det betyder, at COK har oparbejdet en dyb forståelse for de krav og behov, HR-organisationerne skal imødekomme og de afledte dilemmaer og krydspres, som det kan stille HR-funktionen i.

​Med sigte på at indfri kommunernes dagsorden, understøtter vi HR i den strategiske placering og effektuering af væsentlige udviklingsinitiativer. Dette med fokus på centrale og decentrale bevægelser og det nødvendige samspil mellem HR og øvrige centrale aktører.

​Vil tilbyder ydelser under HR og organisationsudvikling inden for tre områder:

  • Strategisk HR: Analyser, vidensformidling, rådgivning og målrettede læringsforløb til medarbejdere og ledere i HR.
  • Kommunal- og personalejura: Kurser, konferencer og temadage om personalejuridiske og forvaltningsretlige forhold – udbydes i samarbejde med KL Jura og EU og en række førende specialister på området.
  • Komptenceudvikling for HR-professionelle: Med udgangspunkt i din kommunale kontekst afholder vi forløb, som sætter fokus på dine kompetencer i forhold til f.eks. at indgå i forhandlinger, at facilitere udviklings- og forandringsprocesser, at forstå og formidle ny lovgivning eller at styrke partnerskabet mellem HR og kommunens forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Kontakt

Kontakt chefkonsulent Christina Nüssler på T: 8779 6304 E: [email protected], hvis du vil vide mere om COKs ydelser til den kommunale HR-organisation.

​Læs mere på www.cok.dk/hr-udvikling-jura og tjek også disse interessante muligheder hos COK:

​​Hartmanns Academy 2020

​Nu er det nye program for næste års Hartmanns Academy klar.

​​Stress eksploderer på alle niveauer. Hvordan navigerer vi som ledere og HR i en verden, hvor kompleksiteten, globaliseringen og fragmenteringen aldrig har været større?

​Som medlem af OHRC er det muligt at aftale en deling af medlemskabet til Academy med fx kolleger fra andre kommuner eller internt i kommunen. Forhør nærmere hos Salgsdirektør Dorthe Kjærgaard Flies på tlf. +4541211336

​Find yderligere informationer på Hartmanns hjemmeside eller hent programmet som pdf.