Her ser du en kort gennemgang af foreningens mere end 25 årige historie.

​Stiftelse af KPF

Kommunernes Personalechef-Forening - KPF - blev stiftet den 16. juni 1989 på en døgnkonference for en kreds af indbudte løn- og personalechefer fra kommuner over 20.000 indbyggere på Den Kommunale Højskole i Grenå.

På denne stiftende generalforsamling - hvori der deltog 25 personalechefer - blev der efter vedtagelse af foreningens vedtægter nyvalgt en bestyrelse på 5 medlemmer samt 3 suppleanter.

Kontingentet blev fastsat til 600 kr. årligt.

Foreningens første landsmøde blev afholdt den 28.-29. maj 1990 på "Søhøjlandet” i Gjern.

Foreningen talte på dette tidspunkt 94 medlemmer.

Foreningens formænd

Kontorchef Gert Hansen, Nykøbing Falster Kommune 1989 - 1995

Personalechef Jørgen Rasmussen, Herning Kommune 1995 - 2003

Personalechef Frank Høy, Silkeborg Kommune 2003 - 2009

HR Chef Charlotte Hervit, Fåborg-Midtfyn Kommune 2009 - 2015

Personalechef Kim Nissen, Halsnæs Kommune 2015 - 2020

Personalechef Kirsten Mørch Hansen, Varde Kommune 2020 -

Navneændring

Foreningen skiftede på landsmødet den 18. maj 2006 navn til Foreningen OFFENTLIGE HR-CHEFER - OHRC - og var nu oppe på 172 medlemmer.

Opgave- og strukturreformen

I forbindelse med implementeringen af reformen den 1. januar 2007 oplevede foreningen en forventet nedgang i medlemstallet.

Medlemstal

Foreningens medlemstal har over tid udviklet sig fra 25 til ca. 140. I forbindelse med strukturreformen faldt dette til mindre end 100 - og i foreningens jubilæumsår 2014 kan tallet opgøres til 122.