• lørdag, 11. november 2023

Program for netværksarrangementet "Digitalisering, effektivisering og organisering på lønområdet" d. 23.november kl.10-15.30

OHRC’s netværksarrangement:
Digitalisering, effektivisering og organisering på lønområdet

Formål med dagen

  • At få inspiration til og viden om den teknologiske udvikling, som kommer i de kommende år
  • At få inspiration til hvordan det daglige arbejde på lønområdet kan digitaliseres, effektiviseres og organiseres
  • At få inspiration til hvad de kommende år bringer på lønområdet
  • At få udvekslet erfaringer med kollegaer

 

Målgruppe:

Ledere af lønadministrationer, specialister på lønområdet, lønkonsulenter

 

Dato, tid og sted:

23. nov. 2023

Kl. 10.00-15.30

Severin Konferencehotel, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

 

Program for dagen

09.30

Kaffe og brød

10.00

Velkomst v. Jesper Mølbæk, Lønchef, Herning Kommune og Gitte Clemmensen, Chef for Økonomi og Løn, Nordfyns Kommune

10.05

Hvilke fremtidsperspektiver ser en kommunaldirektør for administrationsområder, herunder lønområdet?
Vi har inviteret Thomas Foged, Kommunaldirektør Billund Kommune til at give sine perspektiver for området.

10.30

KMD v. Lars Kaare Pedersen fortæller om forventninger til fremtidig udvikling i forhold til deres systemer

10.40

EG v. Mathias Haugaard Jørgensen, Product Manager fortæller om forventninger til fremtidig udvikling i forhold til deres systemer

10.50

Introduktion til processen ift. workshops

Der er lagt op til præsentationer på 5-10 minutter og efterfølgende dialog med deltagerne i de forskellige workshops.
Man kan flytte sig rundt ift. de forskellige workshops, som man gerne vil.

11.00

Workshops starter og der vil være mulighed for at besøge følgende stande:

Horsens Kommune v. Lone Britt Rasmussen og Louise Dalgaard fortæller om arbejdet med organisering af lønadministrationen med en helpdesk funktion

KMD v. Lars Kaare Pedersen, Katja Brandt Jensen og Steen Sodemann giver sit bud på mulige gevinstrealiseringsmuligheder i KMD OPUS Personale samt perspektiver i et samarbejde

EG v. Mathias Haugaard Jørgensen og Jane Axelsen giver bud på mulige gevinstrealiseringsmuligheder i Silkeborg Data samt perspektiver i et samarbejde

Kerteminde Kommune. v. Anna Lise Kianzad, Afdelingschef Økonomi, Administrationsservice, IT og Digitalisering og Leder af Administrationsservice Gitte Pedersen fortæller om, hvordan de er organiseret og har centraliseret al løn og økonomiadministration i den fælles enhed, Administrationsservice

Odense Kommune v. Kontorchef for Løn & Personale Morten Walthersdorf Frederiksen og Funktionsleder Helle Gantzhorn

Power Automate: Vores erfaringer med at lave Desktoprobotter i Power Automate. Hvilke perspektiver og muligheder ser vi i Power Automate, og hvilken strategi har vi for at bruge skrivebordsrobotter på løn- og personaleområdet?

Udvidet anvendelse af Microsoft Teams som vidensdelingsplatform: Vores erfaringer med at bruge Microsoft Teams som vidensbank internt i Løn & Personale og som vidensdelingsværktøj i forbindelse med projekter og understøttelse af decentrale personaleadministrative funktioner på eks. skoler og daginstitutioner.

Region Midtjylland v. Kontorchef Henriette Petersen
Integration mellem rekrutteringssystemet Emply og SD løn, således at personalesagen automatisk oprettes i SD.
Automatiserede lønkontroller baseret på excel – som alternativ til det kontrolmodul, der er indlejret i lønsystemet.
Bogføringsrobotter, som sikrer korrekt bogføring. Vi har såvel tilkøbte robotter som egenudviklede.

Region Nordjylland v. Andres Bjørn Jørgensen og Centerchef Jesper Kløvborg
”TR-Databasen” benyttes til at registrere TR-roller og TR-struktur på tværs af Region Nordjyllands organisation. Systemet holder styr på, hvem der er TR for de enkelte ansatte og automatiserer tildeling af tillæg for TR-hvervet, udtræk af medarbejder/løn oversigter til TR, og er baggrund for vi kan udstille ”Min TR”-widget på vores intranet og i kommunikation med de ansatte. Systemet er et ”stand alone” modul, der relativt let kunne tages i brug for andre offentlige myndigheder (datainput for systemet er et organisationshierarki og en medarbejderoversigt – i Region Nordjylland opdateres disse automatisk via faste udtræk fra vores lønsystem).

”Lederoverblik” som er et system til styring af budgetter/lønudgifter (samt øvrige udgifter). Systemet er et eget udviklet system.

Ringkøbing-Skjern Kommune v. Gitte Ebbesen og Sara Vinge Olesen fortæller om arbejdet med Robotteknologi og hvilke processer, der arbejdes med på lønområdet

 

Sønderborg Kommune v. Afdelingsleder Lønservice Lena Fink fortæller om etableringen i 2017/2018 af Lønservice, hvor der blev arbejdet med forskellige indsatser i forhold til et større forestående generationsskifte, herunder også effektiviseringer ved hjælp af LEAN. Der arbejdes i øjeblikket med en særlig indsats omkring afstemninger.

Aalborg Kommune v. Jacob Andersen har igennem flere år arbejdet med RPA-løsninger

Århus Kommune v. Sebastian Matz Nielsen og Nicoline Sørensen præsenterer nogle af deres nyeste automatiseringer:

  • Indhentning af børne- og straffeattester som er et vores mest omfattende projekter, som forenkler som tung og hyppigt forekommende proces. Løsningen er baseret på RPA (UiPath), MS Powerapps, SQL og Service Now
  • Mailadvisering om seniorsamtaler. En enkel og hurtigt udviklet løsning som giver et lille bidrag til at løse et meget stort problem
  • Automatisering af oprettelse af timelønsansatte
  • Automatisering af lønændringer for fleksjobansatte. En løsning under udvikling der afviger ved mere at have fokus på at automatisere en tung og tidskrævende snarere end en hyppig proces

 

Herning Kommune v. Teamkoordinator Esben Midtiby og Lønchef Jesper Mølbæk viser løsning til overblik over arbejdsopgaver og backupfunktioner. Desuden vises der ledelsesinformationsværktøj til overblik over indkomne emails fra bl.a. PersonaleWeb i Silkeborg Løn og overblik over erindringer i ESDH-system (SBSYS)

12.00

Frokost og netværk

13.00

Workshops fortsætter inkl. Kaffe/te/brød

14.40

Randi Mørk Lildballe fra Work-Life-Stay giver en introduktion til den nye teknologi under overskriften:

”Hvad er der for en teknologisk udvikling, vi vil se i de kommende år, og hvordan vil det påvirke lønadministrationerne?”

15.25

Fælles afrunding og tak for i dag